Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie

DPS w Barcinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Żninskiego. Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla przewlekle i psychicznie chorych mężczyzn. Posiada 70 miejsc rzeczywistych.

Działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej WPS.VI.AM.9013/4/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2007 r. udzielonego na czas nieokreślony.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.905,85 zł. Został ustalony Zarządzeniem nr 04/2021 Starosty Żnińskiego z dnia 12 lutego 2021r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 roku, Poz. 923.

 

Szukaj w tym dziale: